Charlottenlund Tennisklubb
www.ctk.no / www.tennisklubb.no

Medlemsregistrering åpnet for utesesongen 2016


Vi har nå åpnet for medlemsregistrering for utesesongen 2016. Som tidligere år må alle (både nye og gamle medlemmer) registrere seg på nytt via skjema på websidene våre. Klikk på knapp under for å starte utfylling av medlemskjema.


Spesielt til alle nye medlemmer ber vi dere lese om vedtatt omregulering av tennistomt og den usikkerhet det medfører for klubben generelt og bruk av tennisbanene fremover. Medlemskort og nøkkelkort blir utlevert hver tirsdag kl.17:45 til 18:15. Første utlevering blir tirsdag 03.05.2016

Tennistomt omregulert til boligformål

Klubben er pr. i dag i en situasjon hvor vi ikke lenger har en gyldig leieavtale med tomteeier Charlottenlund Vel på bruk av banene.


Når det gjelder utbyggingssaken og omregulering av tomt, forholder vi oss til servituttene som gjelder for tomt og rekkefølgekravet som er innlagt i reguleringsvedtak. CTK skal iht vedtak ha tilgang til to erstatningsbaner før utbygger kan startet utbyggingsarbeidet. På bakgrunn av dette tilsier all fornuft at vi kan bruke banene inntil erstatningsbanene er ferdigstilt.


Vi gjør dere alle oppmersom på den usikre situasjonen som eksisterer hva gjelder utbyggingssaken. Vi kan i år ikke gi noen garantier på hva som skjer videre og hvor lenge vi har tilgang til banene. Men vi velger likevel fra og med onsdag den 21.05.2014 å åpne for medlemsregistrering med samme kontingent og vilkår som i fjor, dog med forbehold på hva som videre skjer med utbyggingssaken.


Regler for bruk av tennisbanene og tilgang til anlegget

Vi minner alle våre medlemmer om noen viktige regler:

  • Bruk kun type tennissko/innesko med flat såle, fotballsko og joggesko ødelegger banene og er bannlyst!
  • Medlemskort og nøkkelkort blir utlevert hver tirsdag i klubbhuset kl.18:00, husk å ta med kvittering på innbetalt kontingent.
  • Heng opp medlemskort på tavle ved styrerommet når dere spiller, kun medlemmer med gyldig medlemskort (familie eller single) har anledning til å spille.
  • Vi har ingen reservasjon av bane og minner om rullering hver halvtime ved singlespilling og hver time ved doublespilling.
  • Bane skal kostes (evt. vannes) etter bruk. Kost banen ved å gå i spiral utenfra og innover i banen. Ikke kost på tvers da det drar sand ut av banen.
  • Husk og steng vannkran på selve vannrøret hvor slangene er tilkoblet etter bruk.
  • Før dere forlater anlegget sjekk nok en gang at vannkran er stengt, fjern evt. søppel etter dere eller andre medlemmer, ta ansvar og bidra til at anlegget forblir et flott sted å spille tennis på!  Alle som skal ha tilgang til anlegget må være medlem og ha nøkkelkort. Spør derfor personer som ønsker adgang til anlegget  uten nøkkelkort, om de er medlemmer. Når dere er på anlegget vis hensyn overfor andre medlemmer og ikke minst ovenfor naboer som bor rundt anlegget.

CTK på Facebook

Den yngre garde i klubben har opprettet en egen Facebook gruppe. Gruppen vil også være tilgjengelig for de av oss som ikke er registrert på Facebook. Adressen til gruppen er:

https://www.facebook.com/groups/582120361821510/ 

Gruppen kan brukes for å informere klubbens medlemmer på saker og for øvrig komme med innspill til klubben. Facebook gruppen vil nok være vesentlig oftere oppdatert enn våre hjemmesider her.


Samarbeid mellom NTNUI og CTK i hallprosjektet

For mer informasjon om prosjeket gå til siden Hallprosjektet


Medlemsregistrering

Vi minner om våre regler for spilling på anlegget, reglene er hengt opp på vegg i klubbhuset. Vi minner spesielt nå i starten på bruk av sko -- benytt kun tennissko eller andre type sko med flat såle --. Joggesko, fotballsko og andre sko med hel, er bannlyst!Dokumenter fra styret

- Referat årsmøtet 2016

- Årsberetning 2015


Norges Tennisforbund

- Norges Tennisforbund

- Sportsadmin 

- Søknad om spillemidler

- Klubben Online (Verktøykassa)